I

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

inkarnace – vtělení (duše, vědomí)

intelekt – souhrn znalostí a zkušeností a schopnost těchto znalostí využít pomocí logického myšlení

inteligence – schopnost logického myšlení a intuice, což je přesnější vyjádření myšlenky, že inte­ligence je schopnost řešit nové situace.Výše inteligence (IQ – inteligenční kvocient) je dána stupněm schopnosti logického myšlení (LGQ – logický kvocient) a úrovní intuice (IUQ – intuiční kvocient).

I-ťing – nebo také Kniha proměn, eventuelně Čínská kniha proměn je soubor čínských textů, jejichž vznik se datuje až do 2. tisíciletí př. n. l. V její hlavní části se jedná o řadu 64 hexagramů, obrazců složených ze šesti čar (které mohou nabývat jangové nebo jinové podoby), které představují 64 rozdílných archetypálních situací. Kniha proměn se používala (a dodnes používá) nejen jako orákulum, ale také jako filozofický a kosmologický systém, který hraje důležitou roli v taoismu, z kterého ve velké míře vycházela čínská kultura.

iboga – tropický keř používaný jako psychotropní látka k léčení závislosti na opiátech. V západní Africe je kůra z kořene žvýkána z rituálních důvodů. Iboga v malých dávkách stimuluje centrální nervový systém, ve velkých navozuje stavy rozšířeného vědomí.  

 

Shlédnutí: 263