info@miroslav-zelenka.cz 

 

Prosím neposílejte žádosti o pomoc do

30.11.2018, nemohu na ně v té době reagovat.