Seznam článků

 

Články jsou řazeny víceméně chronologicky dle svého vzniku či uveřejnění. Vzhledem ke struktuře ukládání nových článků na webovské stránky jsou nejnovější články nejníže. U článků je většinou uvedena krátká anotace.

 

č.

datum

název

anotace

1

12.05.08

Dnes a zítra

Popis možných variant vývoje lidstva a Země

2

10.06.08

Transformace Země

Transformace Země, kvantové stavy vědomí a fraktální uspořádání časoprostoru

3

25.06.08

Frekvence vibrací vědomí

Frekvence vibrací vědomí a jejich vliv na poznání

4

07.07.08

Cesta k transformaci Země

Faktory ovlivňující transformaci Země

5

14.07.08

Nocebo efekt

Popis nocebo efektu a negativního programování

6

29.07.08

Teorie Vodnářského věku

Teorie Vodnářského věku z pohledu fraktálního uspořádání časoprostoru

7

14.08.08

Smysl života

Smysl života z pohledu různých úrovní poznání

8

15.09.08

Základní reakce na stres

3 formy základní reakce na stres a jejich využití při manipulaci vědomí

9

13.10.08

Channeling

Analýza channelingu a jeho 3 základních složek

10

28.10.080

Cykličnost času a rok 2012

Čas a jeho cykličnost, pravděpodobnostní budoucnosti s ohledem na rok 2012

11

05.12.08

Světlo a tma

Principy konfliktů a jejich hodnocení se snahou o ovlivnění vědomí lidí

12

19.12.08

Strava

Strava a stravování z pohledu jejich energeticko informační hodnoty

13

19.01.09

Rok 2009 začátek konce nebo konec začátku

Popis možných variant vývoje na Zemi v roce 2009

14

30.01.09

Konspirační a alternativní teorie

nastínění některých možných principů přístupu k různým konspiračním a „konspiračním“ teoriím

15

13.02.09

Svět jako virtuální realita

Popis světa jako virtuální reality a mozku jako tuneru

16

27.2.09

Sebevědomí a pokora

Sebevědomí a pokora, zablokování srdeční čakry a láska jako stav duše

17

05.03.09

Jedna z pravděpodobných plánovaných budoucností

Popis jedné z pravděpodobných budoucností plánovaných globálními elitami

18

17.03.09

Yes, we can

Ano my můžeme – všichni máme svobodnu volbu

19

15.04.09

Podstata základní konfliktu

Podstatou základního konfliktu na Zemi je boj o vědomí lidí a lidstva

20

28.0.09

Kosmická hra o energii

Z pohledu dnešní makrospolečenské i mikrospolečenské situace

21

19.05.09

Teorie rozvětvující se budoucnosti

Teorie o dvou paralelně se rozvíjejících variantách budoucnosti

22

02.06.09

Čas největší mysterium

Analýza některých základních otázek kolem času

23

11.06.09

Voda zázračná tekutina

Voda z pohledu jejích energeticko informačních vlastností

24

13.06.09

Zda, jak a proč

Zda, jak a proč byla cíleně zdiskreditována myšlenka komunismu, jako pokusu o spravedlivé uspořádání společnost.

25

16.06.09

Manipulace a manipulátoři

Jak, kdo a proč manipuluje s vědomím lidí

26

22.06.09

Úrovně a roviny poznání

Stanovení základních úrovní a rovin poznání

27

26.06.09

Kde se objeví volná energie

Předpoklady objevu zdrojů volné energie a jejich využití v jednotlivých oblastech

28

03.07.09

Náboženství a věda jako evoluční výhody

Pohled na náboženství a vědu z pohledu jejich možných evolučních výhod

29

17.07.09

Výchova a výuka zcela jinak

Nástin zcela nových možností při výchově a výuce

30

23.07.09

Léčba těla a mysli zcela jinak

Nástin nových možností spočívajících v sebe-léčbě a převzetí odpovědnosti za své zdraví

31

26.05.09

Fraktální horoskop

Návrh možnosti stanovení horoskopu na základě fraktálů

32

29.05.09

Co očekáváme pravdu nebo informace

Úvaha nad čtenáři Matrixu a Osudu a jejich diskusními příspěvky

33

15.06.09

Transformační příznaky a příprava na transformaci

Nástin možného výkladu příčin transformačních příznaků a přípravy na transformaci

34

26.06.09

Pojmy a dojmy (vjemy) a rozdílné názory

Vyjasnění pojmů jako nutnost pro vzájemnou diskuzi a obranu před nedorozuměním

35

15.07.09

Mimozemšťané a jejich hodnocení

Důvody pro nezjednodušování hodnocení mimozemšťanů lidmi

36

22.07.09

Vícedimenzionální bytost

Popis vícedimenzionální bytosti, našeho vztahu s ní a vhodné meditační a léčebné techniky

37

04.08.09

Milujte, láska nemá nepřátel

Pohled na lásku jako na stav duše, která nemá nepřátel

38

28.08.09

Pochybuji, tedy jsem

Co to je pochybovat a o čem pochybovat, odstraňování starých nevhodných pogramů

39

03.09.09

Strach

Strach a zejména strach ze smrti jako cílená manipulační informace zpomalující nebo zabraňující transformaci

40

17.09.09

Vegetariánství

Ano, ne, jak a proč – popis různých aspektů vegetariánství

41

05.10.09

Koncentrujme se na spojení

Koncentrujme se na to, co nás spojuje a ne na to, co nás rozděluje, a tvořme pozitivní vize budoucnosti

42

24.09.09

Moc a ne-moc (z) transformace

Úvaha na téma, jakou moc bude mít běžný člověk po roce 2012

43

01.10.09

Dobro a zlo

Dobro a zlo – absolutní a relativní a zlo pro lidstvo v dnešní době a jak se s ním vypořádat

44

05.10.09

„Něco“ se děje a hlavně velmi pravděpodobně brzy začne dít

Rozbor současné situace v Česku a ve světě a očekávaný vývoj

45

08.10.09

Příprava na semifinále

Koncentrace mysli, očista duše i těla

46

20.10.09

Mysl (vědomí) – tvůrce času

Popis pojetí času tvořeného vědomím

47

28.10.09

Současnost CC, budoucnost NWO nebo SE

Současnost – CC (Korporátní kapitalismus), budoucnost NWO anebo SE (Spirituální Země) – jejich základní principy a podstatné znaky

48

08.11.09

Diskuze – pravda a důkazy

Diskuze a diskutující, relativita a subjektivita pravdy a důkazů

49

14.11.09

Atlantida a rok 2012

Harmonie energií jang a jin v Atlantidě a nyní

50

23.11.09

Orgon, orgonit, orgoníci

Orgonová energie a popis a funkce orgonitu a orgonitových zářičů

51

30.11.09

Síla vědomí při transformaci Země

Popis tvoření skutečnosti koncentrací vědomí na pravděpodobnou variantu skutečnosti

52

07.12.09

Současné podmínky transformace a náš aktivní přístup

Současné podmínky transformace a náš aktivní přístup

53

12.12.09

Harmonie energií jang a jin

Odpověď na email čtenářky k článku Atlantida a rok 2012

54

16.12.09

Klikaté cesty duchovního rozvoje

Popis základních vlivů na duchovní rozvoj

55

29.12.09

Interview s vlastní duší

Rozhovor ega s vlastní duší zejména o duši

56

08.01.10

Tři základní druhy cest duchovního rozvoje

Zjednodušený popis duchovní cesty s obrazem vývojového cesty na „kopec“

57

03.01.10

Umění žít a milovat

Některé myšlenky na téma umění žít a milovat

58

20.01.10

Úrovně bytí a poznání a úhly pohledu

Modely usnadňující chápání skutečnosti z různých úrovní bytí a poznání a úhlů pohledu

59

05.02.10

Duchovní rozvoj a naši blízcí

Odpověď na časté dotazy ohledně nebezpečí ztráty našich blízkých při duchovním rozvoji

60

04.03.10

Bude rok 2010 rokem rozhodujícím?

Popis období roku 2008 – 2012 z pohledu vývoje

61

11.03.10

Skončí v letošním roce informační embargo?

Popis možnosti skončení informačního embarga a toho, co by mohlo následovat

62

20.03.10

Fraktální uspořádání Teoversa

Popis fraktálního uspořádání Teoversa (Boha, Universa, Bytí, Vědomí)

63

17.02.10

Principy tolerance

Nastínění základních principů tolerance k názorům druhých

64

29.03.10

Změny jsou nutné

Vyjádření názoru, že u změn je nyní důležité, kdo a jak je provede

65

02.04.10

Podstata frekvence vibrací vědomí

Podstata frekvence vibrací vědomí a význam výše této frekvence pro ovlivňování reality

66

13.04.10

Energetická podstata závislostí

Pohled na závislosti z jiného než běžného zorného úhlu

67

21.04.10

Bytost mezi bytostmi a škola života hrou

Jsme obklopeni jen bytostmi a naši životní školu můžeme pojímat jako hru

68

02.05.10

Cílem je zaměstnat mysl lidí

Cílem je zaměstnat mysl lidí zástupnými problémy, aby se nesnažili pochopit podstatu ve stylu hesla – rozděl a panuj

69

03.05.10

Opravník rozporných omylů

Témata článku – diskuze, egregory jednotlivých učení, metody získávání přívrženců těchto učení, magie, zlo, preventivní informace x strašení

70

18.05.10

Energetická podstata všech procesů

Energetická podstata všech procesů včetně ekonomických, současné situace a příčin ekonomické krize

71

02.06.10

Češi a Česko

Češi a Česko – historie a budoucnost – zaprdění Čecháčci nebo vyvolený národ

 

72

14.06.10

Channeling s členkou Galaktické rady – červen 2010 (1)

1. část channelingu s členkou Galaktické rady – červen 2010

73

20.06.10

Channeling s členkou Galaktické rady – červen 2010 (2)

2. část channelingu s členkou Galaktické rady – červen 2010

74

24.06.10

Příčinou negativních emocí je stav duše

Příčinou negativních emocí je stav duše a ne vnějších podmínek

75

23.06.10

Volby – zpráva o stavu společnosti

Hodnocení předvolební situace, voleb a jejich výsledků, jakožto obrazu o stavu společnosti v Česku

76

18.07.10

Matrix – jeho typy a úrovně

Obecná definice matrixu a rozlišení jednotlivých typů a úrovní

77

26.07.10

Cesty ke snižování závislosti na matrixu

Popis způsobů umožňujících snížení závislost na matrixu

78

14.08.10

Ego a egoismus

Vztah duše a ega a cesty ke zbavení se závislosti na egu

79

16.09.10

Všechny světy v pohybu

Komplexní pohled (mnoha úrovní) na současnou a budoucí situaci

80

 

28.09.10

Současný vývoj situace na Zemi – září 2010

Informace o dvou možných pro lidstvo příznivých budoucností

81

12.10.10

Objevování skrytých schopností v nás

Objevování skrytých schopností v nás s nadějí, láskou a vírou

82

08.10.10

Pozitivní vize příštího uspořádání společnosti

Vysvětlení nutnosti pozitivních vizí budoucnosti jako ochranu před negativním programováním

83

20.10.10

Fraktální a antropomorfní struktura Teoversa

Skloubení dvou pohledů - Fraktální struktury Teoversa vícedimenzionálních bytostí a Antropomorfní struktury Teoversa stvořitelů, archandělů a podobných bytostí

84

09.11.10

Osudové diskuze o současnosti a budoucnosti

Hodnocení smyslu negativních vizí současnosti a budoucnosti bez návod či náznaku řešení

85

10.11.10

Co je to člověk

Rozbor pojmu člověk z různých úhlů pohledu

86

24.11.10

Hra na vývoj jako součást matrixu vyšší úrovně

Zkoumání otázky, zda vývoj je nejvyšším smyslem života

87

08.12.10

Čas se zrychluje

Čas se zrychluje, zintenzivňují se změny a ty opravdu podstatné se blíží

88

08.12.10

Rozloučení s temnými silami

Otevřený dopis loučící se s vlastními temnými silami

89

31.12.10

Povánoční rozjímání

Povánoční až silvestrovské rozjímání o pohádkách, bájích a společenských systémech

90

17.01.11

Spánek a snění

Vytvoření vhodných podmínek pro kvalitní spánek a kvalitní snění

91

26.01.11

Aktivizace občanské společnosti

Základní aktivita občanů směřující k hospodárnosti státu

92

09.02.11

Desatero božích zakázání

Mojžíšovo Desatero božích zakázání nebo Kristovo „Dvoutero“ lásky?

93

05.03.11

Základní principy Teoversa a poznání (1)

Základní principy Teoversa

94

09.03.11

Vliv genetické výbavy, prostředí a duše

Vliv genetické výbavy, prostředí a duše – naše nové role

95

11.03.11

Státní dluh – dokonalý systém

Mají vlády opravdový zájem na snižování státního dluhu?

96

17.03.11

Základní principy Teoversa a poznání (2)

Základní principy poznání

97

01.04.11

Je naše společnost připravena na výrazné změny?

Je naše společnost připravena na výrazné změny

98

11.05.11

Jak překonat stagnaci ve vývoji

Analýza příčin stagnace a náměty k jejímu překonání

99

30.05.11

Zločin a trest

Zamyšlení nad běžně používanými pojmy

100

13.07.11

Naše společnost je nemocná

Naše společnost je nemocná tak, jak jsou nemocní její jednotliví členové.

101

11.08.11

Fiktivní rozhovor s ředitelem Zeměkoule

Rozhovor o současném stavu a příčinách dění ve světě

102

04.09.11

Sebeuvědomění – Ano, to jsem já

Otázka smyslu života trochu jinak a s tím spojené verše

103

16.09.11

Předkládané vize transformace

Předkládané vize transformace a změn včetně návodů ke „správnému“ chování pro úspěšné zvládnutí transformace

104

28.09.11

Paralelní minulosti sbíhající se do jediné přítomnosti

Hypotéza o existenci variantních minulostí ústících do naší přítomnosti

105

11.10.11

Parazité

Revoluce nejen společenská, parazitismus a symbióza, parazité a hostitelé

106

13.10.11

Cykly vývoje na Zemi

Cykly vývoje na Zemi ohraničené globálními katastrofami a homogenita DNA živých organismů na Zemi

107

30.10.11

Strach – jedno z hlavních témat dnešní doby

Příčiny strachu v dnešní době a jak se strachem  pracovat

108

04.11.11

Hypotéza o průběhu transformace a přechodu na vyšší úroveň reality

Teorie snažící se logicky vysvětlit mechanismus přechodu na vyšší úroveň reality (často uváděné jako pátá dimenze)

109

27.11.11

Zdánlivý rozpor vývoje a zkušenosti duše

Objasnění zdánlivosti rozporu mezi snahou ega o vývoj a požadavky duše na prožití zkušeností

110

01.12.11

Co dělat v současné době

Práce na sobě, pro druhé a práce veřejná

111

15.12.11

Atributy konzumně tržního matrixu

Pochopení atributů konzumně tržního matrixu – přichází čas probouzení

112

15.12.11

Vliv Měsíce na bytosti na Zemi

Vliv Měsíce na bytosti na Zemi a zablokování páté čakry

113

29.12.11

Některé teorie a hypotézy „naruby“

Protikladné varianty k některým konspiračním teoriím

114

06.01.12

Cesta ke svobodě – breathariánství a volné energie

Nezávislost získaná nepřijímáním potravy a používáním generátorů volné energie

115

23.01.12

Upgrade lidského hardware a software

Příčiny problémů spočívající v nedostatečné adaptaci na nové podmínky

116

05.02.12

Limonádový Joe jako filozoficko-satirická prognóza

Rozbor filmu Limonádový Joe z poněkud jiného než obvyklého úhlu pohledu

117

05.03.12

Je rok 2012 rokem podstatných změn?

Znalost fraktálního uspořádání časoprostoru Mayů a dnešních elit a vliv na současné dění

118

12.03.12

Cesta k transformaci společnosti

Analýza stavu politických subjektů u nás a návrh na cestu transformace společnosti

119

18.04.12

Uměle stvořená astrální kvazibytost

Uměle vytvářené astrální kvazibytosti a nebezpečí s nimi spojená

120

03.05.12

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

Vzájemným působením systému a vědomí lidí je možno směřovat k vyšším systémům a vyšším stavům vědomí

121

19.05.12

Harmonie zdánlivě rozporných protikladů

I temné stránky jsou součástí naší osobnosti a jejich potlačování do podvědomí není řešením

122

28.05.12

Co je příčinou problémů současné společnosti

Je příčinou problémů společenský systém nebo způsob vládnutí?

123

20.06.12

Makrokosmická a mikrokosmická hra v souvislostech s rokem 2012

Náš vesmír jako součást Multivesmíru a jeho současný stav z pohledu makro i mikro

124

27.07.12

Překonání stagnace duchovního vývoje v současné době a hranice ega

Důvody pocitů stagnace duchovního vývoje a návod na její překonání, základní skupiny lidí dle hranice ega

125

30.08.12

Zahlcení mysli lidí i celé společnosti stále novými programy

Instalace stále nových programů a neodinstalování programů starých a jejich možná nekompatibilita

126

31.08.12

Channeling s Gaiou

Rozhovor s  Gaiou nejen o současné situaci na Zemi

127

01.09.12

Vhodnost konkrétní stravy pro konkrétního člověka

Posouzení vhodnosti stravy z pohledu jiných faktorů než je jen chemické složení potravy

128

02.10.12

Bůh, víra v boha, náboženství, církev

Rozdílnost významů pojmů a příčiny ateismu

129

24.10.12

V náš prospěch je sounáležitost se všemi bytostmi

Zhodnocení současné krize společnosti a možnosti jejího řešení společným postupem

130

30.10.12

Nekonečné vědomí a vědomí nekonečna

Nezávislost vědomí na hmotě a z toho plynoucí některé odpovědi na známé otázky

131

21.11.12

Konec roku 2012 - pohled na současnou situaci z více úrovní poznání (1)

1. část

132

23.11.12

Konec roku 2012 - pohled na současnou situaci z více úrovní poznání (2)

2. část

133

5.12.12

Janečkova pozitivní evoluce

Pohled na setkání s Karlem Janečkem a jeho pozitivní evolucí v pražské Lucerně

134

13.12.12

Fenomén 21. prosince

Fenomén 21. prosince z jiných než běžných úhlů pohledu

135

08.01.13

Odpověď na 7 otázek webu Probuzení

 

136

11.02.13

Prezidentské volby 2013

Postřehy o stavu společnosti v souvislosti s prezidentskými volbami

137

25.03.13

Transformace společnosti prostřednictvím minisystémů

Transformace společnosti prostřednictvím minisystémů sestávajících z transformačně naladěných lidí

138

09.04.13

Disharmonie duše a ega

Disharmonie daná rozdílnou úrovní ega a duše

139

25.04.13

Vše je výsledkem tvůrčí energie Teoversa a exaspectologie

Universum jako jednotné vědomé a nový popis reality pohledem zevnitř

140

06.08.13

Současná situace z více úhlů pohledu

Pohled na více aspektů současné situace ve společnosti nejen u nás

141

27.08.13

Osud a svobodná vůle lidské bytosti

Vztah osudu a svobodné vůle v životě člověka

142

19.11.13

Účelové prognózy a pravděpodobná realita v budoucnosti

Otázku nezaměstnanosti nelze úspěšně řešit bez systémových změn společnosti

143

26.11.13

Podstata lidské bytosti a tvůrčí princip

Podstata lidské bytosti a její místo ve struktuře Teoverza

144

09.12.13

Pránariánství

Pránariánství (bretariánství) – život bez jídla z různých úhlů pohledu

145

05.01.14

Jak si laik představuje, že by (ne)měla fungovat ČNB, kdyby byla skutečně česká národní

V čí prospěch koná ČNB?

146

12.01.14

Stavy rozšířeného vědomí a prostředky k jejich dosažení

Popis stavů rozšířeného vědomí a prostředků sloužících k jejich dosažení

147

11.02.2014

Jedna z variant alternativní historie Země

Rámcové obrysy historie Země zcela jinak než nám předkládají historici

148

12.03.2014

Principy funkčnosti homeopatie

Funkčnost homeopatie je možno vysvětlit i na fyzikálních principech

149

04.06.2014

Některé aspekty inkarnací a kosmické hry

Názorné světelní na podobenství s počítačovými on line hrami

150

10.07.2014

Detailnější pohled na některé aspekty Teoversa

1. část různorodých informací o jednotlivých aspektech Teoversa

151

26.7.2014

Detailnější pohled na některé aspekty Teoversa

2. část různorodých informací o jednotlivých aspektech Teoversa

152

23.8.2014

Fraktální uspořádání časoprostoru a astrologie

 

Vysvětlení funkčnosti astrologie na principu fraktálního uspořádání časoprostoru

153

19.10.2014

Zhypnotizovaná společnost

Jedna z forem ovládání společnosti je její hypnotizace

154

07.12.2014

Fenomén celosvětového dluhu a další ekonomické záhady

Otázky, na které hlavní média odpovědi většinou ani nenabízejí

155

07.12.2014

Relaxace, meditace, kontemplace

Základní informace o činnostech lidskému tělu a mysli prospěšných

156

31.12.2014

Fiktivní rozhovor s „šéfem“ agentů Smithů

Popis současné situace z poněkud nezvyklého úhlu pohledu

157

31.6.2015

Atlantida neznámá i známá

nové pohledy na některé aspekty fenoménu Atlantida

158

11.10.2015

Rady pro všední den

Doporučení pro zkvalitnění každodenního života

159

27.10.2015

Reportáž z Atlantidy (Azor)

Návštěva Azor jako pozůstatku Atlantidy

160

24.9.2016

Putování do hlubin vlastní duše a cesta životem

O vlastní cestě a hře na vývoj

161

24.9.2016

Opravník běžně používaných nepřesností

Běžně používané informace jsou často nepřesné a tento článek se pokouší o jejich upřesnění

162

2.12.2016

Reptiloidi a Slované

 

Bližší informace o reptiloidech a jejich vzájemného vztahu se Slovany 

163

2.12.2016

Posílení egregoru Slovanství a pozitivní budoucnosti

Význam posilování egregoru Slovanství a pozitivní vize budoucnosti v současné situaci a meditace k tomuto posílení

164

2.12.2016

Magický útok proti české kotlině

Objasnění principu magického útoku proti české kotlině a meditace k vytvoření ochrany proti tomuto útoku

165

8.12.2016

Probuzení, osvícení, intuice

Vysvětlení pojmů a návod pro praxi

166

8.12.2016

Podstata Teoversa z různých úhlů pohledu

Různé modely Teoversa z různých úhlů pohledu

167

12.12.2016

Jak pomoci transformaci vlastní aktivitou

Práce pro sebe práce pro druhé, tři cesty vývoje

168

12.12.2016

Naše představy o světě po transformaci

Naše představy o světě po transformaci a co jsme ochotni pro ni obětovat

169

12.12.2016

Reinkarnace duše a reinkarnace společnosti

Na podobnosti reinkarnace duše a společnosti lze pochopit, co nás čeká

170

12.12.2016

Pravděpodobná varianta reinkarnace společnosti a harmonizace egregoru slovanství

Varianty restartu společnosti a meditace na harmonizaci egregoru slovanství doplněním o jangové energie

171

12.12.2016

Informace o člověku, které je možno získat mimosmyslově

Informace o stavu čaker, životní energii, inteligenčním a emočním kvocientu a další informace

172

23.12.2016

Zápisky Miroslava Zelenky

Myšlenky a informace, které se nepodařilo zařadit do jiného článku

173

2.1.2017

Konflikty na úrovni jemně hmotných světů, léčení energií

Soupeření různých egregorů a používání energií k léčení

174

2.1.2017

Gen radosti z vítězství, očista sebe a společnosti

Radost z vítězství jako silná droga, prozkoumávání svých temných stránek

175

23.1.2017

Experiment Země a Měsíc

Lidstvo na Zemi je předmětem experimentu a nepřirozená stálost polohy Měsíce vůči Zemi

176

23.1.2017

Vlivy probíhajícího transformačního procesu na člověka

Vlivy kosmických energií i jemně hmotného charakteru na člověka a lidstvo

177

10.2.2017

Příčiny zablokování čaker, akášická kronika a paměť

Popis příčin zablokování čaker, princip akášické kroniky a podstata paměti

178

10.2.2017

Síla kolektivního vědomí

Síla lidského vědomí a kolektivního vědomí při tvoření budoucnosti

179

24.3.2017

Léčení a uzdravování

Představa, jak by mohlo fungovat léčení a uzdravování v nové společnosti

180

24.3.2017

Aktivní účast v transformačním procesu

Možné vnitřní a vnější aktivity v transformačním procesu

181

3.4.2017

Přisedlíkologie

Nauka o přisedlých duších

182

9.6.2017

Přisedlíkologie dodatek

 

183

9.6.2017

Zápisky M.Z. duben až květen 2017

Drobné poznámky, které se nehodily do jiných článků 

184

27.7.2017

Morfogenetická pole, morfická rezonance, osobní morfogenetické pole

Informace o morfogenetických polích jejich vlivu na lidské bytosti a o práci na změnách osobního morfogenetického pole

185

29.8.2017

Kolektivní meditace, rituály, parazitické kvazibytosti

Účinnost a možné nástrahy kolektivních meditací a rituálů včetně možnosti implantace parazitické kvazibytosti

186

29.8.2017

Pozitivní vize budoucnosti

Krátký nástin možných pozitivních změn v nedaleké budoucnosti

187

29.8.2017

Příčiny životních a zdravotních potíží a jejich řešení

Stručný popis a rozčlenění příčin životních a zdravotních potíží včetně nastínění možnosti jejich řešení

188

4.9.2017

Stručný souhrn informací z historie Slovanů zejména na území Česka a Slovenska

Stručný popis historie Slovanů od Hyperborey do dnešní doby a informace o jazyku a jeho vlivu na příslušníky národů

189

4.9.2017

Předmluva ke kolektivní meditaci na posílení egregoru Slovanství

a pozitivní budoucnosti dne 10.10.

Informace o meditaci a důvodech a smyslu jejího konání

190

10.11.2017

Komplexní změna paradigmatu

Popis předpokládané komplexní změny paradigmatu

191

10.11.2017

Práce s čakrami

Informace o energetických formách práce s čakrami

192

10.11.2017

Konkrétní změny v roce 2018

Podstatné změny, které lze očekávat v roce 2018

193

27.11.2017

Minisystémy jako ostrůvky pozitivní deviace

Transformace společnosti prostřednictvím minisystémů sestávajících z transformačně naladěných lidí

194

30.11.2017

Varianty vývoje situace na Zemi do 10 let

 

195

23.1.2018

Závislosti, jejich formy a jak se jich zbavit

Podstata závislostí, jejich jednotlivé formy a formy, jak se jich zbavit

196

23.1.2018

Manipulace jako běžná součást našeho života

Podstata manipulací a jejich jednotlivé formy

197

12.3.2018

Vliv osobního morfogenetického pole na novou inkarnaci

Popis přenosu návyků z předchozích inkarnaci na novou inkarnaci prostřednictvím OMP

198

9.4.2018

Zápisky Miroslava Zelenky 2

Zajímavé informace, které se nehodily k některému z článků

199

10.5.2018

Partnerské vztahy a vztahy s blízkými v době začínající transformace

Vliv polarizace a kosmických energií na vztahy partnerské a vztahy s blízkými

200

14.9.2018

Karmické vazby v partnerských vztazích

Vliv karmických vazeb na partnerské a podobné vztahy

201

14.9.2018

Otevřenost čaker a jejich sektory

Vliv jednotlivých sektorů čaker na měření otevřenosti čaker

202

7.1.2019

Novoroční rozhovor 2019

Co nového se dá očekávat v roce 2019

203

10.3.2019

Fenomén meditace

Aktualizovaný článek o meditacích

204

7.4.2019

A) Jak je lidstvo dlouhodobě ovládáno a jak se z toho vymanit

Silnější verze pro více informované

205

7.4.2019

B) Jak je lidstvo dlouhodobě ovládáno a jak se z toho vymanit

Slabší verze pro méně informované

206

21.4.2019

Strach jako součást systému ovládání všech dob

Podstata strachu, princip ovládání strachem, jak se tomu bránit